Handelsbetingelser

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til
HAHU.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

HAHU.dk anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På HAHU.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til HAHU.dk via mail@fhcom.dk

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på HAHU.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra HAHU.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til HAHU.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og HAHU.dk er først indgået, når
HAHU.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
På HAHU.dk er det kun muligt at betale med Dankort, E-dankort. Hvis du betaler med Dankort/E-dankort bliver fakturabeløbet trukket på dit kreditkort, når varerne afsendes fra vores lager. 

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Beløbet trækkes fra din konto så snart varen afgår fra HAHU.dk's lager. Transmissionen er godkendt af PBS. Når du handler med Dankort hos HAHU.dk skal  følgende oplyses:


A : Kortnummer
·· (16 cifre printet ind i kortet på forsiden)
B : Udløbsdato
··· (printet ind i kortet på forsiden)
C : Kontrolcifre
··· (tre cifre skrevet på kortets bagside lige over magnetstrimlen til højre)

Hvis varen ikke leveres eller såfremt du benytter din fortrydelsesret, vil betalingen for den pågældende vare blive ført tilbage på din konto.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Reklamation:
HAHU.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til
HAHU.dk i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til
HAHU.dk inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Oplysning om klagemuligheder:
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jakobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk  

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du indgive vores emailadresse claim@fhcom.dk. 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
HAHU.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for HAHU.dk’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og HAHU.dk.
HAHU.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for HAHU.dk's kontrol, f.eks. krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout eller lignende.
HAHU.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:

Forud for returnering bedes Køber skriftligt sende meddelelse herom til HAHU.dk: mail@fhcom.dk. 
Meddeler Køber HAHU.dk, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler HAHU.dk det modtagne beløb efter modtagelse af varen.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Varer der returneres til HAHU.dk uden omdeling vil ikke blive afhentet. Varer der bliver sendt pr. anbefaling vil blive modtaget, men udgifterne hertil bliver ikke dækket.

Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke.


DU SKAL BLOT RETURNERE VAREN TIL OS SENEST 14 DAGE EFTER DU HAR MODTAGET DEN. I NOGLE TILFÆLDE UDGØR ORIGINALEMBALLAGEN EN VÆSENTLIG VÆRDI FOR VAREN, OG MANGLENDE ORIGINAL EMBALLAGE KAN BETYDE AT VAREN IKKE KAN RETURNERES I VÆSENTLIG SAMME STAND OG MÆNGDE, VAREN SKAL DERFOR LEVERES TILBAGE I VÆSENTLIG SAMME STAND OG MÆNGDE SOM MODTAGET. Vi forbeholder os retten til at afregne differencen, hvis varens værdi ved returnering er forringet.

HUSK DERFOR OGSÅ ALTID AT GEMME EMBALLAGEN INDTIL DU VED OM DU VIL BEHOLDE VAREN ELLER EJ.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

DU KAN SENDE VAREN RETUR TIL FØLGENDE ADRESSE:

F&H Com A/S – Uraniavej 15, port 5 - 8700 Horsens - Danmark

Links
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation